Komponowanie Muzyki
Tworzenie podkładów muzycznych do wykorzystania m.in. w prezentacjach
multimedialnych lub innych klipach wideo.

Myzykę komponujemy w prawidłowej tonacji A-432 hz.
webd, intelligent-life, michał witek, miwi